ผู้ปกครองของนักเรียน ด.ญ.จารุวรรณ พยาบาล ชั้นป.2 และด.ญ.สุภาวดี พยาบาล ชั้นป.4 ที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในนามของคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซ่อง รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในน้ำใจที่ท่านได้มามอบความสุข อิ่มอร่อย ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน ขอให้สิ่งดีงามที่ท่านได้มอบให้กับนักเรียน เป็นสิ่งดีที่สะท้อนกลับไปส่งเสริมให้ชีวิตและการงานของท่านมีแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป 

You may also like...