กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ น.ส.วันวิสาข์ พรมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี และได้ต้อนรับบุคลากรใหม่จำนวน 4 ราย คือ

1.นาง สุวิไล จันทร์สนอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2.นาง ช่อทิพย์ อินทรักษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

3.นาง หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4.น.ส.เบ็ญจา กากะนิก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...