สิงหาคม 2021 10
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต...

มิถุนายน 2021 21
คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

เรียบเรียงและจัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เ...

มิถุนายน 2021 14
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยตร...

มิถุนายน 2021 07
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยตรี...