โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เก็บตกภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อม กีฬากลุ่มยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

You may also like...