โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เก็บตกภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อม กีฬากลุ่มยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน)