การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองจอก นำโดย ผอ.เกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

Previous post การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”
Next post เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหลุมหิน ที่มาให้บริการตรวจโรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)