เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองจอก นำโดย ผอ.เกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ