โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น การตรวจสุขภาพและการเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 18สิงหาคม2565

นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ที่มาออกหน่วยให้บริการงานด้านอนามัย ในการตรวจสุขภาพฟันพร้อมแนะนำวิธีการรักษาสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นทุกคนค่ะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...