กิจกรรมทัศนศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงเรียนบ้านหนองจอก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน” ที่ วัดตะโก และ Sriayuthaya Lion Park – ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

You may also like...