วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

23 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดย นางสาวธัญชนก ดอกพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมากมายที่นักเรียนได้เข้าร่วม

Previous post การขยายผลภายในโรงเรียนวัดพังตรุการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
Next post กิจกรรมทัศนศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงเรียนบ้านหนองจอก