กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้ แก่ นางวรัญญา เพ็งจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

You may also like...