ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “หนองลานเกมส์”