โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปทัศนศึกษา ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

30 ส.ค.65 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปทัศนศึกษา ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

You may also like...