โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปทัศนศึกษา ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

30 ส.ค.65 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปทัศนศึกษา ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

Previous post การประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรเทพ รักษาพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะกา ,นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่องขอต้อนรับ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินครั้งนี้