วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับครูนุชรดี ไชยมงคล และครูจีรนันท์ บุญแก้ว นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก รวมทั้งสร้างเครือข่ายขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน My School Project (มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ)
Next post จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2565