การทัศนศึกษาของนักเรียน ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าวัดทำบุญไหว้พระที่วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) และชมสัตว์ต่าง ๆ ของศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆและการแสดงโชว์ของน้องช้างแสนรู้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

You may also like...