การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวน ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน

8 กรกฎาคม 2565

นายวิชา จุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวน และสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวนประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามรอยวัฒนธรรมบ้านดอนเจดีย์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ณ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร
Next post วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  นายธีรยุทธ  บุญธง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  พร้อมนำเสนอหลักการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วย วงจร SDCA : กระบวนการควบคุมคุณภาพ และวงจร PDCA :กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ, กิจกรรมในโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา, กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ภาษาสู่สากล, กิจกรรมทักษะอาชีพผ่านห้องเรียนอริยะในศตวรรษที่ 21…