การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวน ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน

8 กรกฎาคม 2565

นายวิชา จุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวน และสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพนมทวนประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน

You may also like...