กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์”สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้ แก่ น.ส.หทัยรัตน์ สีรานันท์ นิติกร

You may also like...