ในวันอาทิตย์ที่11 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมจัดซุ้มการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์”65 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...