การนิเทศน์ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

⛳️ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ขอขอบคุณ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ได้เข้ามานิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 คุณครูลำเเพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เเละครูวันดี ช้างเขียว เรื่องการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับคำชื่นชม ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

You may also like...