การนิเทศน์ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

⛳️ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ขอขอบคุณ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ได้เข้ามานิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 คุณครูลำเเพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เเละครูวันดี ช้างเขียว เรื่องการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับคำชื่นชม ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565
Next post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565