นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565

Previous post การนิเทศน์ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์