นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565

You may also like...