โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต2 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

Previous post โรงเรียนวัดพังตรุรับการนิเทศติดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Next post การนิเทศน์ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน