โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต2 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

You may also like...