วันศุกร์ ที่ 9 ก.ย.65 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ณ ห้องประชุมชั้น 1