โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 9 ก.ย.65 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ณ ห้องประชุมชั้น 1

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์
Next post โรงเรียนวัดพังตรุได้รับการ Coaching & Mentoring ครู เรื่องการเตรียมการยื่นคำขอ ว.21+PA