กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง น.ส.ญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์

Previous post วันจันทร์ที่  12  กันยายน  2565  ดร. ยลพรรษย ศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน  ทำแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” เพื่อรับเกียรติบัตรเข้าร่วมนิทรรศการ
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนกันยายน 50/2565