โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบทุนพื้นฐานปัจจัยยากจน
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ