โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน”เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วย นางอารมณ์ แย้มศักดิ์ และนางสาวลำแพน อรุณพันธ์ุวิสุทธิ์ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน”เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 💚

Previous post โรงเรียนสุจริต
Next post การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู นำตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชการในกิจกรรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒