โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน”เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วย นางอารมณ์ แย้มศักดิ์ และนางสาวลำแพน อรุณพันธ์ุวิสุทธิ์ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน”เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 💚

You may also like...