โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม มุฑิตาจิต แก่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมทัศนศึกษา 2565”