วันพุธที่ 21 กันยายน  2565 การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุน การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 นำโดยนายอนันต์ กัลปะ  หัวหน้าอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ,นายสรคักดิ์ ไสยะหุต ,นายสาโรช  ใจชื้น  อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ศธจ.กาญจนบุรี ,ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัด สพป.กจ.2

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA)
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”