โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA)

📗✍ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) ของข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

✍✍✍ คณะกรรมการประเมิน

นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผอ.รร.บ้านสระลุมพุก

นางกัณฑิกา ชื่นใจ

ผอ.รร.เกียรติวัธนเวิคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

นางบังอร ท่าน้ำตื้น อดีตข้าราชการครู รร.บ้านสระลุมพุก

Previous post คณะครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง วPA ประจำปีงบประมาณ 2565
Next post วันพุธที่ 21 กันยายน  2565 การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุน การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 นำโดยนายอนันต์ กัลปะ  หัวหน้าอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ,นายสรคักดิ์ ไสยะหุต ,นายสาโรช  ใจชื้น  อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ศธจ.กาญจนบุรี ,ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัด สพป.กจ.2