โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA)

📗✍ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) ของข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

✍✍✍ คณะกรรมการประเมิน

นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผอ.รร.บ้านสระลุมพุก

นางกัณฑิกา ชื่นใจ

ผอ.รร.เกียรติวัธนเวิคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

นางบังอร ท่าน้ำตื้น อดีตข้าราชการครู รร.บ้านสระลุมพุก

You may also like...