โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณะครู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู

⛳️โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณะครู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูโดยมีคณะกรรมการเข้ารับการประเมินดังนี้

1. นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน

2. นายสมาน สีสังข์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางวันเพ็ญ การะภักดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนาพระยา

โรงเรียนขอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้

Previous post “ค่ายสะเต็มศึกษา”โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหลุมหิน และการบริการประชาชน