กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง น.ส. สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2565

You may also like...