กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง น.ส. สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2565

Previous post วันพุธที่ 21 กันยายน  2565 การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุน การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 นำโดยนายอนันต์ กัลปะ  หัวหน้าอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ,นายสรคักดิ์ ไสยะหุต ,นายสาโรช  ใจชื้น  อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ศธจ.กาญจนบุรี ,ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัด สพป.กจ.2
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกันยายน 51/2565