วันที่ 17 กันยายน  2565 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน OPEN HOUSE KAN 2  “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 2”  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  จัดบูทนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุม  และนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กจ 2 กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post วันที่ 22 กันยายน  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรม ดังนี้ 1.เกมต่อคำศัพท์ 2.เกมกระซิบ 3.เกม Simon Say 4.เกมบันไดงู ภายใต้โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program
Next post วันที่ 16 กันยายน  2565 โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  เตรียมสถานที่จัดบูทนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2