วันที่ 17 กันยายน  2565 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน OPEN HOUSE KAN 2  “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 2”  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  จัดบูทนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุม  และนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กจ 2 กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...