วันที่ 22 กันยายน  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรม ดังนี้ 1.เกมต่อคำศัพท์ 2.เกมกระซิบ 3.เกม Simon Say 4.เกมบันไดงู ภายใต้โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program

You may also like...