วันที่ 22 กันยายน  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรม ดังนี้ 1.เกมต่อคำศัพท์ 2.เกมกระซิบ 3.เกม Simon Say 4.เกมบันไดงู ภายใต้โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program

Previous post โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post วันที่ 17 กันยายน  2565 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน OPEN HOUSE KAN 2  “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 2”  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  จัดบูทนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุม  และนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กจ 2 กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2