โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565

20 ก.ย.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...