วันที่  3  ตุลาคม  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน กับคณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง ทำ MOU ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566  เพื่อเป็นการเลื่อนเงินเดือน  คงวิทยฐานะ  และเลื่อนวิทยฐานะ

You may also like...