โรงเรียนวัดเบญพาด ”จัดงาน คุรุมุทิตา ปี2565”

“คุรุมุทิตา ครูบุษบา สุขเรื่อย”

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โรงเรียนวัดเบญพาด
ครูบุษบา สุขเรื่อย

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเบญพาด

ดูเพิ่มเติมได้ที่.. Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนกันยายน 53/2565
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด ”เข้ารับการนิเทศการจัดทำแผนฯ” (3-4 ตค.65)