วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผอ.รร.บ้านหนองลาน, นายวิชา จุลทรักษ์ ผอ.รร.วัดเบญพาด, นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.รร.บ้านซ่อง, นายวรรษฑีระ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณภาพจาก นายทรงศักดิ์ พรมเนตร

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง, นางสุรีพร บำรุงชล ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุ, นายจามร วรรณากาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น, นางลำใย ปัจฉา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2