โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ (พิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ดีเยี่ยม 3 รางวัล

วันศุกร์ ที่ 7 ต.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ (พิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ดีเยี่ยม 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ เขต โรงอาหาร โดยมี นร. ชั้น ป.5 (กลุ่ม 1) มีครูนุดติยา หญ้างาม เป็นผู้กำกับดูแล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คือ เขต อาคารอนุบาล โดยมี นร. อนุบาล 2, 3 และนักเรียน ป. 5,6 มีครูอนุชสรา จันทร์อนันต์ และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เป็นผู้กำกับดูแล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คือ เขต อาคารเรียน 3 ชั้น (ชั้น 1) โดยมี นร. ชั้น ป.6 (กลุ่ม 1) มีครูอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์ เป็นผู้กำกับดูแล

Previous post วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง, นางสุรีพร บำรุงชล ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุ, นายจามร วรรณากาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น, นางลำใย ปัจฉา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้กล่าวไว้ไว้อาลัยให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู