โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ (พิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ดีเยี่ยม 3 รางวัล

วันศุกร์ ที่ 7 ต.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ (พิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ดีเยี่ยม 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ เขต โรงอาหาร โดยมี นร. ชั้น ป.5 (กลุ่ม 1) มีครูนุดติยา หญ้างาม เป็นผู้กำกับดูแล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คือ เขต อาคารอนุบาล โดยมี นร. อนุบาล 2, 3 และนักเรียน ป. 5,6 มีครูอนุชสรา จันทร์อนันต์ และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เป็นผู้กำกับดูแล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คือ เขต อาคารเรียน 3 ชั้น (ชั้น 1) โดยมี นร. ชั้น ป.6 (กลุ่ม 1) มีครูอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์ เป็นผู้กำกับดูแล

You may also like...