วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 การประชุมการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2566

You may also like...