โรงเรียนวัดเบญพาด” ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแผนฯตามแนวActive Learning”(12ตค.65)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning

วันที่ 12 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย
โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post สานสันพันธ์น้องพี่ SPห้วยกระเจา1 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ร่วมส่งใจพี่ใหญ่ได้พักผ่อน ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีการงานภาคค่ำ พร้อมด้วยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SPห้วยกระเจา1 #ครูประทีป คลองน้อย ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ช่างภาพ