ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Previous post สานสันพันธ์น้องพี่ SPห้วยกระเจา1 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ร่วมส่งใจพี่ใหญ่ได้พักผ่อน ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีการงานภาคค่ำ พร้อมด้วยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SPห้วยกระเจา1 #ครูประทีป คลองน้อย ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ช่างภาพ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมบุญงานกฐินวัดสระแก้ว