วันอาทิตย์ ที่ 23 ต.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดสระแก้ว