โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมบุญงานกฐินวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ ที่ 23 ต.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดสระแก้ว

Previous post ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
Next post “การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565”