กิจกรรมสอยดาวการกุศลของวัดบ้านซ้องสาธุการ นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยจำหน่ายบัตร และดำเนินการต่างๆของกิจกรรมสอยดาว

Previous post วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม  เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
Next post กฐินสามัคคี วัดบ้านซ้องสาธุการ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพุ่มผ้าป่ากฐินทำบุญมอบให้วัดบ้านซ้องสาธุการ