กิจกรรมสอยดาวการกุศลของวัดบ้านซ้องสาธุการ นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยจำหน่ายบัตร และดำเนินการต่างๆของกิจกรรมสอยดาว

You may also like...