“ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.39 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Previous post การฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม เข้ามาฉีดวัคซีนเด็กป.5 (เฉพาะผู้หญิง) เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  และชั้นป.6 เป็นวัคซีน dt คอตีบ บาดทะยัก ทั้งนักเรียนชายและหญิง
Next post เข้าร่วมงานทอดกฐินเพื่อสมทบทุนเทพื้นปูกระเบื้องในโดมหน้าศาลาการเปรียญ และสร้างซุ้มโบสถ์ ณ วัดรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี