“ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.39 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

You may also like...