“ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคร้อพนัน อำเภอท่ามะกา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2...

“หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ว่ามีบ้านเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยลมพัดแรง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากต้นไม้ใหญ่หักหล่นลงมาทับหลังคาบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเด็กหญิงอารยา กระดังงา นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2...

“การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 “

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม...