โรงเรียนวัดเบญพาด “มอบทุนนักเรียนเสมอภาคและทุนนักเรียนยากจน รอบที่ 2″(3พย.65)

การมอบทุนนักเรียนเสมอภาค รอบที่ 2 จำนวน 8 ทุน เป็นเงินจำนวน 12,500 บาท

และ ทุนนักเรียนยากจน รอบที่ 2 จำนวน 29 ทุน เป็นเงินจำนวน 23,500 บาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน พศ.2565

ดูเพิ่มเติมได้ที่ …. Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด https://web.facebook.com/BP.WatbenyapardSchool/posts/pfbid0mJKW4CbV7FrBd1KEozdxcVVyD3ueFgW7azdLfKcvCQefSK1LQk14w9du8TyRDhcml?notif_id=1667454106702760&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนตุลาคม 54/2565
Next post ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องมอบเกียรติบัตรและป้ายประกวดให้คณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม 1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) 2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) และ3.กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3