❤️ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่แห่งโรงเรียนบ้านหลุมหิน ❤️

❤️ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่แห่งโรงเรียนบ้านหลุมหิน ❤️
นายภาณุพงศ์ ปิ่นกุมภีร์ ครูแฮม วิชาเอกสังคมศึกษา
วันบรรจุ31ตุลาคม2565

Previous post การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2566 
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนตุลาคม 54/2565