“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565”

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ รายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการแข่งขัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...