โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 2/2565 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บรรยากาศการประชุมสภานักเรียน (ครั้งที่ ๒) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยครูอมรรัตน์ กระต่าย เข้าร่วมการประชุม โดยกลุ่มสภานักเรียนประกอบไปด้วยประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนและคณะเลขานุการ ตัวแทนหัวหน้าห้องระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วาระในการประชุมคือการมอบหมาย และติดตามงานที่กลุ่มสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติใน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติตนในการเป็นสภานักเรียนที่ดีอีกด้วย

You may also like...