โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65

วันจันทร์ ที่ 7 พ.ย.65 เวลา 16.00 น. ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 2

You may also like...