โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65

วันจันทร์ ที่ 7 พ.ย.65 เวลา 16.00 น. ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 2

Previous post กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียน