ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Previous post รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2565
Next post กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย โรงเรียนบ้านซ่องโดยจัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ ประกวดรำวงมาตรฐาน ประกวดร้องเพลงวันลอยกระทงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และความคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำกระทงของตนเองกลับไปลอยกับผู้ปกครอง