กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย โรงเรียนบ้านซ่องโดยจัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ ประกวดรำวงมาตรฐาน ประกวดร้องเพลงวันลอยกระทงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และความคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำกระทงของตนเองกลับไปลอยกับผู้ปกครอง

You may also like...