โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นประธานกล่าวเปิดและเป้นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis: SWOT

You may also like...